Referaadi vormistus ja näpunäited kirjutamiseks ning ettekande pidamiseks

Materjali kogus: Jaak Vilo.
Viimane uuendus 28.10.2003.


Sisukord:

Viiteid vormistust õpetavatele materjalidele (eestikeelsed)

Viiteid vormistust õpetavatele materjalidele (inglise keeles)

Viiteid vormistust õpetavatele materjalidele (soome keeles)


Klassifitseerimine, võtmesõnad jne


Teiste inimeste kirjatöö hindamine ja kommenteerimine - peer review


Suuline ettekanne


Kuidas alustada kirjutamist? Kuidas õppida?

Kirjuta mõni minut: Väidetavalt saab nii suhteliselt kiiresti üsna head teksti...

Kirjutamiseks ettavalmistus


Artiklite lugemine

Kirjutades

Areng kirjutajana toimub vaid kirjutades


Seminariettekande vormistus: refereaat, ehk ülevaateartikkel

Pealkiri

Autor
E-mail

Andmekaevanduse uurimisseminar
Arvutiteaduse Instituut, Tartu Ülikool
Raport XX-YY-2003, lk xx--yy, detsember 2003.

Abstrakt (kokkuvõte)

 • Lühikokkuvõte probleemist ja lahendustest

Sissejuhatus

 • Probleemipüstitus
 • Lühikokkuvõte

Põhitõed

 • Valdkonna detailsem "õpikutõdede" esitus
 • Ylevaade- tutoorial ette antud teemast (õppematerjal teistele!) (2-3lk)
 • Teema arendus
 • Olulisemate mõistete sissetoomine ja defineerimine
 • Eesmärk anda lihtne ülevaade selle valal põhilahendus(te)st

Materjalid/Meetodid

 • Teadusartikli referatiivne osa, et mis probleemid, kuidas lahendatud, kuidas tutoorialis käsitletud teemaga seotud

Tulemused

 • Kui on katsetatud praktikas tööriistu siis nende aadressid ja kogemused.

Kokkuvõte

 • Intelligentne arutelu kirjutatud teema kohta
 • Kindlasti omapoolset kriitikat ja kommentaare loetud tööde kohta.
 • Tuua välja lahtiseid otsad mida tuleks edasi uurida.
 • Võimalikud probleemipüstitused võimalike baka-, mag-, doktoritööde teemade kohta.

Viited

 • Viidete esitamiseks on erinevaid stiile.
 • Viitamise stiile [1], [4-7], [Aho73], [KMP78], [KMP+80], (Aho, Ullmann 1973)
 • Viited organiseeritakse kas tähestiku järgi või viitamiste järjekorras.
 • Kasutades BibTeX-i saab stiili muuta automaatselt vastavalt ajakirja üldstiilile
Autor: Jaak Vilo